Projekty UNIJNE

Współpraca ze strukturami Unii Europejskiej dla lepszej jakości usługFundusze EuropejskieProjekt pt.: „Wdrożenie kompleksowej usługi nadawania przesyłek z wykorzystaniem multioperatorskiej sieci innowacyjnych terminali rozproszonych na obszarze woj. Dolnośląskiego”
Główne cele projektu:
 • wdrożenie wyników przeprowadzonych prac B+R,
 • nabycie i instalacja 18 szt. terminali nadawczych (wysyłkomatów) niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi,
 • wzmocnienie aktywności gospodarczej Spółki,
 • umocnienie pozycji konkurencyjnej Spółki poprzez wprowadzenie nowego produktu do oferty.
Planowane efekty:
 • wdrożenie usługi zarządzania siecią rozproszonych terminali nadawczych na potrzeby operatorów logistycznych i pocztowych/kurierskich,
 • zatrudnienie 1 nowego pracownika odpowiedzialnego m.in. za nadzór nad usługą, kurierami i kontakt z klientami.

Wartość projektu: 3 659 865 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 190 200 PLN


Fundusze Europejskie Projekt pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R - kompleksowej usługi nadawania przesyłek w wykorzystaniem multioperatorskiej sieci innowacyjnych terminali rozproszonych dla odbiorców indywidualnych oraz operatorów pocztowych i kurierskich”
Cele projektu:
 • wdrożenie wyników przeprowadzonych prac B+R,
 • wdrożenie na rynku usługi polegającej na zarządzaniu siecią innowacyjnych, automatycznych urządzeń nadawczych przesyłek,
 • nabycie 38 szt. terminali nadawczych (wysyłkomatów) niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi,
 • poprawa konkurencyjności i jakości świadczenia usług na rynku pocztowo-kurierskim.
Planowane efekty:
 • wdrożenie usługi zarządzania siecią terminali multioperatorskich na potrzeby operatorów logistycznych i pocztowych/kurierskich,
 • zatrudnienie 2 nowych pracowników w celu utrzymania sieci urządzeń i sprawnego świadczenia nowej usługi.

Wartość projektu: 7 724 400 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 825 372 PLN


Fundusze EuropejskieProjekt pt.: „Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego ASAPON Sp. z o.o.”
Cele projektu:
 • rozwój dotychczas funkcjonującego w strukturach firmy działu badawczo-rozwojowego ASAPON Sp. z o.o. i stworzenie tym samym profesjonalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego ASAPON,
 • przeprowadzone kompleksowych prac badawczo-rozwojowych,
 • zakup i doposażenie Centrum B+R w maszyny i urządzenia niezbędne do prowadzenia specjalistycznych prac badawczo-rozwojowych,
 • zakup wiedzy technicznej niezbędnej do prowadzenia prac badawczych,
 • osiągnięcie pozycji lidera innowacji.
Planowane efekty:
 • utworzenie kompletnego, zdolnego do kompleksowej realizacji projektów B+R, centrum badawczo-rozwojowego ASAPON,
 • wdrożenie na rynek innowacyjnych produktów:
  • Terminal nadawczy (Wysyłkomat) o znacząco ulepszonych funkcjonalnościach, cechujący się łatwiejszą obsługą, niższym kosztem produkcji, tańszym serwisem oraz poszerzeniem możliwości w zakresie gabarytów i wagi przesyłek;
  • Innowacyjne pojazdy logistyczne – urządzenia wykorzystujące moduły nadawcze, odbiorcze i nadawczo-odbiorcze połączone z innowacyjnym systemem zarządzania pojazdami i wytyczania ich lokalizacji w zależności od potrzeb oraz
  • Innowacyjny lekki pojazd kurierski (specjalnie dostosowany rower elektryczny), wykorzystujący zalety rowerów i motocykli, do obsługiwania dostaw przesyłek w obszarach o gęstej zabudowie miejskiej.

Wartość projektu: 7 654 290 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4 006 100 PLN


Fundusze EuropejskieProjekt pt. „Nowa usługa zarządzania multioperatorską siecią automatycznych terminali pocztowych odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby firm kurierskich”
Cele projektu:
 • wdrożenie wyników przeprowadzonych prac B+R,
 • wdrożenie na rynku usługi polegającej na zarządzaniu siecią innowacyjnych, informatycznych urządzeń nadawczych przesyłek,
 • nabycie 86 szt. terminali nadawczych (wysyłkomatów) niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi,
 • poprawa konkurencyjności i jakości świadczenia usług na rynku pocztowo-kurierskim.
Planowane efekty:
 • wdrożenie usługi zarządzania siecią terminali multioperatorskich na potrzeby operatorów logistycznych i pocztowych/kurierskich,
 • zatrudnienie 3 nowych pracowników w celu utrzymania sieci urządzeń i sprawnego świadczenia nowej usługi.

Wartość projektu: 17 473 995 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 9 944 550 PLN


Fundusze EuropejskieProjekt pt.: „Wdrożenie kompleksowej usługi nadawania przesyłek z wykorzystaniem multioperatorskiej sieci innowacyjnych terminali rozproszonych na obszarze woj. lubelskiego.”
Cele projektu:
 • Wdrożenie wyników prac badawczych zrealizowanych w ramach projektu B+R, dotyczącego opracowania technologii nadawania przesyłek w oparciu o sieć zintegrowanych, multioperatorskich urządzeń samoobsługowych.
  W rezultacie na rynek wprowadzona zostanie innowacyjna usługa automatyzująca proces nadawczy przesyłek.
Planowane efekty:
 • nabycie terminali nadawczych,
 • nabycie wyposażenia informatycznego i biurowego celem obsługi i późniejszego rozwoju nowej usługi,
 • dla konsumentów - możliwość nadawania swojej przesyłki z wykorzystaniem innowacyjnych technologii (np. mobilne płatności, Bluetooth Beacon)
 • dla operatorów pocztowych i kurierskich - ich oferta zostanie zintegrowana z siecią Asapon, aby korzystać z jej benefitów - możliwość posiadania punktu obsługi na danych terenie bez konieczności ponoszenia nakładów na tworzenie placówki. Asapon będzie zarządzał terminalami monitorując m.in. ich stan zapełnienia, sprawność działania oraz dokonywał odbioru przesyłek z terminali rozwożąc je do sortowni operatorów.

Wartość projektu: 4 678 182 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 977 768 PLN


Fundusze EuropejskieProjekt pt.: „Technologia przesyłu towarów bazująca na sieci innowacyjnych rozproszonych terminali”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.

Wartość projektu: 3 374 277,20 PLN

Przyznana kwota dofinansowania: 1 498 376,25 PLN

PARP B+R

Raport z prac B+R przeprowadzonych w ramach projektu (PDF)


Fundusze EuropejskieProjekt pt.: „Automatyzacja nadań przesyłek kurierskich”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.

Wartość projektu: 683 000 PLN

Przyznana kwota dofinansowania: 478 100 PLN

PARP
Fundusze EuropejskieProjekt pt.: „Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów biznesowych B2B”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.

Wartość projektu: 584 000 PLN

Przyznana kwota dofinansowania: 292 100 PLN

PARP